آموزش CCNA (قسمت سوم IP Address)

2700+2076+1975+1015+829= 8595 ~ 9000 = 9* 2^10 = 9K

از عدد بدست امده، با توجه به درس جلسه پیش، نتیجه می گیریم که IP مورد نظر ما برای این شرکت از کلاس B است تا جوابگوی این مقدار IP باشه و در عین حال کمترین تعداد IP بلا استفاده را داشته باشیم. فرض کنید IP کلاس B ما 135.10.0.0 است.

ما در شرکت 5 بخش مختلف داریم که این بخش ها هیچ ارتباطی با هم ندارند. پس به 5, Sub Net  یا زیر شبکه احتیاج داریم. عدد 5 بین 2 به توان 2 و 2 به توان 3 قرار داره پس توان بزرگتر یعنی سه را برای تقسیم بندی و ایجاد Sub Net ها انتخاب می کنیم.

2^2 > 5 < 2^3

mask کلاس B، را که 16 است به اندازه سه بیت جلو میاریم، پس از سه بیت با ارزش Octet سوم یرای نشان دادن هر بخش  استفاده می کنیم یعنی Mask  ما از 16 به 19 تغییر میکنه.

سه بیت مربوط به Octet سوم با 8 حالت زیر پر می شوند که هر کدوم از این حالت ها مشخض کننده یک بخش  هستند.

  1. 000  که مشخص کننده Major IP Address شرکت است.
  2. 001  که مشخص کننده بخش فروش است.
  3. 010  که مشخص کننده بخش حسابداری است.
  4. 011  که مشخص کننده بخش پشتیبانی  است.
  5. 100  که مشخص کننده بخش سخت افزار  است.
  6. 101  که مشخص کننده بخش نرم افزار  است.
  7. 110  که به عنوان رزرو در نظر گرفته شده  است.
  8. 111 که مشخص کننده BroadCast IP Address شرکت است.

با توجه به توضیحات بالا Major  IP address برای هر بخش به صورت زیر است:

بخش فروش:

135.10.32.0/19

بخش حسابداری:

135.10.64.0/19

بخش پشتیبانی:

135.10.96.0/19

بخش سخت افزار :

135.10.128.0/19

بخش نرم افزار:

135.10.160.0/19

Pivate IP Address :

این سری از IP ها برای استفاده در محیط های خصوصی بکار می روند، برای استفاده از آنها پولی پرداخت نمی کنیم و به هیچ عنوان در Internet قابل استفاده نیستند. در هر کلاس تعدادی از IP ها رو به عنوان Pivate IP Address بکار می برند

Class A :     10.0.0.0                10.255.255.255

Class B :     172.16.0.0            172.31.255.255

Class C :    192.168.0.0          192.168.255.255

network.persianblog.ir

/ 0 نظر / 110 بازدید