دستور trace تریس

برای traceتریس کردن باید در قسمت Run ویندوز، کلمه cmd را نوشته و سپس ok کنیم.

در پنجره باز شده cmd باید کلمه trace و بعد از آن IP و یا دامنه سایت مورد نظر را باید نوشت. بعنوان مثال:

tracert <IP>

 

C:\Users\mahyar>tracert lan.persianblog.com
Tracing route to lan.persianblog.com [217.218.0.126]
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 52 ms 54 ms 61 ms 93.110.143.254
3 57 ms 49 ms 78 ms 172.16.129.1
4 54 ms 54 ms 57 ms 172.16.128.1
5 * * * Request timed out.
6 54 ms 53 ms 53 ms 192.168.53.130
7 57 ms 73 ms 57 ms ge-0-1.edge.tstonline.net [85.198.11.198]
8 53 ms 57 ms 61 ms 217.218.127.253
9 57 ms 61 ms 61 ms 195.146.33.29
10 72 ms 61 ms 65 ms 78.38.245.6
11 53 ms 57 ms 53 ms 78.38.255.49
12 57 ms 57 ms 57 ms 217.218.0.126
Trace complete
/ 0 نظر / 1619 بازدید